Trở về?

1002612_10202518716797604_1438436506_n

Có những chuyện mãi mãi cũng không thể trở về như lúc trước. Mỗi một ngày qua đi suy nghĩ, tâm tính cũng thay đổi dần theo thời gian. Làm sao có thể trở lại nơi bắt đầu?

Advertisements