Đạo Phật và những ghi chép mỏng

Đạo là sự hiểu thấu một chân lý

Đức Phật là người đã tìm ra và hiểu thấu chân lý đó và hướng dẫn cho những người sau để mọi người cùng thoát ra “bể khổ”. Và việc cúng bái tại chùa chiền chính là cảm ơn người đã hiểu và soi sáng, chứ ngài không phải thần thánh để mà cầu xin lợi lộc hay xin phù hộ cho bản thân.

Điều này áp dụng cho cả Đức Chúa.

Như vậy mỗi lần đến chùa là chính là khoảng thời gian cảm ơn người và chiêm nghiệm, không cầu mong gì chỉ cầu bản thân hiểu được chân lý đó. Ấy cũng là cầu xin an yên cho người thân vậy.

[nói chuyện với một người bạn và vỡ ra thêm chân lý]

Bản chất của Đạo Phật giúp cho bản thân mình thấy được bản chất của sự việc để hành xử cho đúng, từ đó (như người ta hay nói) “hết khổ”.

[…]

Advertisements