Breaking Promises!

Every time when you are about to break a promise, think about “how” you feel when you made it, not “why”. “Why” can be varied and twisted, but the “how” will always be the same. Because whenever you think about your past feelings, you will realize how strong you have been growing through that time, and that is really the reason why you made that promise at the first place. Just to confirm it again!

Advertisements

Tuỳ duyên!

Nghe người khác chọc ghẹo thì cũng có chút động lòng đó, nhưng có lẽ tự trong lòng hai người đã biết chuyện sẽ không thành rồi. Giờ cũng đã qua rồi cái tuổi dám vượt sông vượt núi chỉ vì một ánh mắt bâng quơ giữa buổi tiệc tàn nhỉ!